Виж видеото

Корпоративен филм с ефекти и озвучаване Далкия + сториборд, цялостна кампания – стъпки

Цел на кампанията:

Подобряване имиджа на бранда Далкия сред ползвателите. Засилване на доверието сред съществуващите потребители и връщането на доверието сред загубените. Убеждаване на таргет групата в предимствата на услугата и затвърждаване на мнението.

Таргет – Двата пола от 25-50 г.

Прецизиран таргет – Домакинства, семейства, които ползват услугата предоставяна от компанията.

10 000 домакинства във Варна – с приблизителна себестойност на цената на рекламната кампания за едно домакинство – 3 лв.
След направения анализ на целите и таргета на кампанията ние в Макс Ефект решихме, че усилията ни трябва да бъдат насочени предимно към семействата или по-точно към ценностите, които споделя едно българско семейство от градски тип.

Цели и задачи на рекламната стратегия:

Специфичните задачи пред корпоративната реклама в краткосрочния план са:
да подкрепя, развива и защитава добрия имидж на компанията, като излъчва послания, съответни на корпоративната философия и стратегия. Основен елемент се явява визуалната концепция, която ще изберем в създаването на рекламата, а именно:

Заснемане на мнения на доволни потребители директно в техните домове пред радиатора. Естеството на услугата предполага тя да не бъде представена чрез способите на рекламната хипербола, а напротив, възможно най-точно да представи животът на едно обикновено домакинство и мнението му относно предимствата на ползваната услуга:

различен тип топлина спрямо електрическите отоплителни уреди
здравословните предимства на парното – не изсушава като климатика, не опушва като печките на твърдо гориво
гарантирана прицизност при отчетността на консумираната топлоенергия
вменяване на идея за домашен уют и спокойствие
предимствата от ползването на парно на цял един кондоминиум
предимствата на „централната топла вода”
повишаване себестойността на апартамента с ТЕЦ
и други – след съвместно обсъждане
Способи и средства, които ще използваме за реализиране на рекламната стратегия:

Медии – вестници, радио, телевизия + интернет + външна реклама.

1. Телевизия – кратки рекламни спотове – тип като рекламите на „Космодиск” + 1 репортаж свързан със стратегията ви за подпомагане на социално слаби семейства.
2. Карета за вестник и брошури – вложки към печатните издания, като част от кампанията ще бъде посветена на стратегията ви за подпомагане на социално слаби семейства.
кратко послание с фотоси на хора реални и доволни ползватели на услугата, като по време на видео заснемнето ще бъде направена и фотосесия
колажи с подходящ криейтив
3.  Радио: Гласове на хора-реални ползватели и доволни услугата
4.  Промо сайт, чийто домейн ще бъде със слогана на кампанията и, в който ще бъдат публикувани всички рекламни материали от изброените по-горе медии, както и информационна част за Далкия, услугите на фирмата и социалната й ангажирност.
5. Флаери, брошури и плакати във входовете и пощенските кутии на кварталите: Вл. Варненчик, Възраждане, Трошево, Младост.

 

Темата за насърчаването на лоялните потребители подлежи на дообсъждане с мениджмънта на Далкия.

1. Криейтив – идея, концепция и създаване на слоган
2. Сценарий, режисура, заснемане, обработка и монтаж на 1 бр. рекламен спот – 1200 лв. – FULL HD качество. Необходим брой спотове за кампанията – 3 + 1 репортаж – 300 лв.
3. Криейтив, дизайн, фотосесия и предпечат на карета за кампанията – 15000 лв.
4. Цена за изработка на радио клип – запис, ефекти и монтиране – 200 лв/бр.
5. Кампаниен промо сайт, – 1500 лв.
6. Цени за печат на флаери, брошури и плакати – според тиража, цветността и резмера на материалите. Разнос на флаери по пощенски кутии
7. Брандиране на гишета

Тарифи за реклама – излъчване и публикуване радио и преса

Външна реклама и комуникация в кварталите: Вл. Варненчик, Младост, Трошево, Възраждане
Билбордите с размер 3 х 4 м. и рекламните площи по фасади на сгради – „калкани“ са отлично средство за имиджова реклама и за позициониране на кампанията и бранда в кратка и ясна форма.
Концепция и дизайн на билборд – 100 лв.
Печат и монтаж на билборд 12 кв. м.- 180 лв.
Наем на период от 14 дни на билборд позиции по основните булеварди на Варна „Сливница“ , „Владислав“ и „8-ми приморски полк“, ул. „Ген. Колев“, ул. „Чаталджа“

Последователност на действията:

1. Разработка на име – слоган на кампанията
2. Дизайн и изработка на лого
3. Проверка за уникалност на името на кампанията + регистриране името на кампанията в Патентно ведомство по желание на клиента. Веднъж след получаване на входящ номер името на кампанията е защитено.
4. Регистрация на домейн в областта .bg
5. Видео, фотосесия, дизайн, печатна реклама
6. Дизайн, предпечат, печат и монтаж външна реклама
7. Изработка кампаниен сайт
8. Дизайн и предпечат на флаери, брошури и плакати
9. Брандиране на офис – дизайн, проектиране, изработка на външни табели и вътрешно оформление на местата видими за потребителите.