Виж видеото

Индустриална анимирана 3D визуализация „Булминерал когенерация“

Индустриална анимирана 3D визуализация за клиент Булминерал. Модели, рендеринг озвучаване и монтаж от Макс Ефект

Agency – Max Effect
client – Bulmineral, goal – 3D
Presentation of Installation for processing municipal solid waste, woody biomas & coal enrichment.